Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 11 12

Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 11

Từ khoá: Niềm hy vọng, bạn bè, các hoạt động xã hội, những hoàn cảnh không lường trước được
Một nhà lãnh đạo trong các phong trào nhân đạo, bạn có xu hướng bất mãn với bất cứ. Hành vi lấn chiếm vào cuộc sống cá nhân của bạn, đặc biệt là nếu Aquarius tăng lên. Bằng cách yêu cầu ít nhất cho họ, bạn giữ nhiều bạn bè trung thành. Của bạn trên khoảng cách tuyệt vời và trong một khoảng thời gian dài.

Nếu sao Mộc có những khía cạnh thách thức, những người khác có thể cố gắng. Tận dụng bản chất tốt của bạn, và nếu Neptune có liên quan đến những khía cạnh đó. Bạn có thể dễ dàng bị lạc đường bởi những người bạn thời tiết bình thường. Bạn được biết đến với sự hào phóng ban cho chính mình. Đặc biệt là nếu Song Ngư tăng lên. Tuy nhiên, nếu bạn có Capricorn trên Ascendant, bạn có thể có nhiều mục tiêu. Để đạt được, và sẽ cần bạn bè của bạn tốt để cho bạn một tay. Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 11 12

Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 12

Từ khoá: Sức mạnh tiềm tàng, tiềm thức, sự giam giữ, các vấn đề bí mật, các tổ chức
Bạn thường duy trì niềm tin lạc quan vào cuộc sống, sự khoan dung và lòng tốt của bạn có thể mang lại sự tăng trưởng và sự hiểu biết sâu sắc, đặc biệt nếu sao Mộc được tích cực đặt vào biểu đồ của bạn. Với Sagittarius hoặc Aquarius trên Ascendant, bạn có thể nhìn vào bên trong, và sau đó sử dụng các nguồn lực bên trong của bạn một cách trực giác.

Với sự gia tăng của Capricorn, bạn cần phải học từ bi, và sử dụng tầm nhìn của bạn một cách tích cực và hữu ích; Chỉ khi đó bạn sẽ cảm thấy rằng bạn và công việc của bạn không bị đánh giá thấp.
Ý nghĩa của sao Mộc ở đây có thể được tưởng thưởng một cách tinh tế và ẩn; Bạn có thể nhận được bảo vệ khi nó ít nhất là mong đợi.

Post Your Thoughts